Sluit menu

Team Galatee7

In een aantrekkelijke, veilige en goed bereikbare bedrijfsomgeving is het prettig ondernemen. De afgelopen vijftien jaar is er veel gebeurd om het ondernemersklimaat in de Spaanse Polder aantrekkelijker te maken. Maar het revitaliseringprogramma voor de Spaanse Polder liep in 2015 af. De bemoeienis van de overheid met de polder liep daardoor terug.

Het 'Team Galatee7' werkt nu aan een vitaal, verantwoord en veilig bedrijventerrein in de Spaanse Polder en de 's-Gravelandse Polder i.o.v. de gemeente Rotterdam en Schiedam.

Samenwerking OVSP en gemeente
Zeven jaar lang bekommerde Van der Steenoven zich als stadsmarinier onder andere om de West-Kruiskade. De straat die in 2010 bekend stond als een van de slechtste straten van Rotterdam is nu een van de visitekaartjes van de stad. Een dergelijke metamorfose wil de superambtenaar ook in de Polder toepassen. ‘Al is de Spaanse Polder natuurlijk veel groter, waardoor het manoeuvreren wat complexer zal zijn. Aan de andere kant is de populatie veel homogener: weinig bewoners of winkeliers, veel ondernemers en vastgoedeigenaren. Op dit moment zijn de ondernemers op de West-Kruiskade weer in charge. Zij hebben de regie, de gemeente faciliteert.’

Meer informatie?
Neem dan contact op met het secretariaat van de OVSP door te mailen naar info@ovspaansepolder.nl