Sluit menu

Belangenbehartiging

Het is met de huidige marktontwikkelingen van belang om als vertegenwoordiger van een bedrijventerrein een gedegen gesprekspartner te zijn voor Gemeente Rotterdam en overige instanties.

Om als serieuze gesprekspartner erkent te worden, is enige substantie van groot belang. Dit bereikten wij in 2018 door het samenvoegen van de Belangenvereniging Spaanse Polder en Ondernemersvereniging NoordWest.
De samenvoeging heeft geleidt tot één sterkere vereniging met een groter bereik en een breder ledenbestand.
Hiermee is de nieuwe vereniging goed geëquipeerd om de belangen van beide bedrijventerreinen nog beter te behartigen.

Keuze voor het samenvoegen van juist deze twee verenigingen volgt uit de locatie van de terreinen die door deze verenigingen vertegenwoordigd worden. Steeds vaker worden de bedrijventerreinen Spaanse Polder en NoordWest als één groot gebied gezien. Dit is onder andere terug te zien in de opstelling van de Gemeente Rotterdam ten opzichte van deze bedrijventerreinen. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van regulier onderhoud van de openbare ruimte, maar ook werkzaamheden dan wel afsluitingen raakt ondernemers veelal uit beide gebieden.

Het is daarom een logische zet om ook als collectieven van deze twee bedrijventerreinen gezamenlijk op te gaan treden richting de gemeente en overige instanties. Eén algemeen bestuur met vertegenwoordiging uit beide gebieden.
De afgelopen jaren zijn er, vooral in de Spaanse Polder, extra stappen gemaakt op het gebied van ‘Schoon, Heel en Veilig’.
De komst van het gemeentelijke 'Team Galatee7' heeft daar een belangrijk aandeel in. De extra aanpak van schoon, heel en veilig issues en de komst van een vast team aan BOA’s werpt zijn vruchten af. Daarnaast beschikken beide terreinen inmiddels over een uitgebreid netwerk van ANPR-camera’s, wat sterk bijdraagt aan de veiligheid en veiligheidsbeleving. Hiermee is een goede basis gelegd voor de toekomst van deze bedrijventerreinen.

De Ondernemersvereniging Spaanse Polder (OVSP) maakt zich sterk voor een aantrekkelijke, goed bereikbare en veilige bedrijfsomgeving voor ondernemers in de Spaanse Polder. De afgelopen vijftien jaar is er veel gebeurd om het ondernemersklimaat op dit industrieterrein aantrekkelijker te maken en treedt op als spreekbuis naar de gemeente.
We bemiddelen voor onze leden op allerlei vlakken. De ene keer gaat het om veiligheidsmaatregelen als extra toezicht, verlichting, hekwerken of camerabewaking, de andere keer om bereikbaarheidskwesties of activiteiten rondom schoonmaak, onderhoud, groenvoorziening of subsidies voor promotie-acties of evenementen. Daarnaast nemen we het voortouw bij het realiseren van een vorm van parkmanagement op het industrieterrein.

Leden ontvangen bovendien ‘Afslag 12’, het blad van en voor ondernemers in de Spaanse Polder, hebben toegang tot een persoonlijke omgeving op de website en hebben toegang tot de Spaanse Polder App.