Sluit menu

Hoe ziet ú de toekomst?

21 mrt 2018

De afgelopen jaren is er veel verbeterd in de Spaanse Polder. Mede dankzij de komst van het gemeentelijke Team Galatee7. Maar om het gebied tot het beste bedrijventerrein van Europa te maken, is meer nodig: een stevig ondernemerscollectief. De fusie die momenteel wordt voorbereid tussen de Belangenvereniging Spaanse Polder (BVSP) en Ondernemersvereniging NoordWest (OVNW), is een eerste stap.

Om de goede ruimtelijk-economische visie met de gemeentes Rotterdam en Schiedam te maken, is een grote betrokkenheid van de bedrijven in Spaanse Polder en NoordWest essentieel. Een gedegen gesprekspartner die de stem van de ondernemer bij beide gemeentes en andere instanties laat horen. De samenvoeging van de BVSP en OVNW leidt tot één sterke vereniging met een groot bereik en een breed ledenbestand.

Basis uitbouwen

Met de komst van Team Galatee7 is er extra aandacht voor schoon, heel en veilig in de Polder. Ook de aanwezigheid van een vast BOA-team werpt zijn vruchten af. Daarnaast beschikken beide terreinen inmiddels over een uitgebreid netwerk van ANPR-camera’s, wat sterk bijdraagt aan de veiligheid en veiligheidsbeleving. Hiermee ligt er een goede basis voor de toekomst van onze bedrijventerreinen. Maar die basis moeten ondernemers samen met de gemeente vasthouden en uitbouwen. Met andere woorden: de belangen van ondernemers en de samenwerking met de gemeentes moeten we borgen. Dat is het belangrijkste doel van het samenvoegen van beide ondernemersverenigingen.

Voor de hand

Het fuseren van BVSP en OVNW ligt niet alleen voor de hand vanwege de locatie, maar ook omdat de gemeente Rotterdam het gehele gebied als één groot industrieterrein ziet. Openbaar onderhoud wordt vaak samengevoegd en wegwerkzaamheden en -afsluitingen raken ondernemers uit beide gebieden. Bovendien zijn ondernemers zelf steeds vaker op zoek naar zakelijke contacten in het aangrenzende gebied.

Word lid

De OVNW is opgericht in 1992, de BVSP in 2002. Beide verenigingen nemen een schat aan ervaring mee op het gebied van belangenbehartiging en schoon, heel en veilig. Ervaringen die u met uw inbreng kunt versterken en waardoor u een stem heeft in uw eigen toekomst. Er is veel te bespreken. Om een paar voorbeelden te noemen: welke zaken vindt u belangrijk? Hoe wisselen we daar de kennis over uit? Hoe organiseren we de uitvoering? Hoe komen we samen met de gemeente tot een verbeterde versie van het industrieterrein? Hoe organiseren we het beheer en hoe verduurzamen we het gebied? Word dus lid!